SŁOWEM WSTĘPU

Jeżeli kupiony towar ma wadę, możesz złożyć reklamację, w której określisz swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

Podstawą reklamacji może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona).

WYJAŚNIAMY

rekojmia

RĘKOJMIA

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta.

gwarancja

GWARANCJA

Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

OKRES OCRHONY

2 LATA
RĘKOJMIA

Na nowe produkty

1 ROK
RĘKOJMIA

Na produkty z outletu

ZMIENNA
GWARANCJA

Na produkty nowe i z outletu

Szukasz dodatkowych informacji lub chcesz złożyć reklamację?

Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszelkie Twoje zapytania !

Pracujemy od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09:00 do 18:00

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

    DANE KONTAKTOWE

    Asset 3

    (+48)514188942

    Szukasz dodatkowych informacji ? Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9h00 do 18h00.